سمپلر – میکروپیت ها

میکروپیپت ها برای حجم های کم مایعات و در محوده 1 تا 1000 میکرولیتر ساخته شده اند. پیپت های پلاستیکی یکبار مصرف که دارای علامتی برای حجم خاصی هستند نیز وجود دارند. این پیپت ها با خاصیت مویینگی پر گشته و خالی شدن آنها به کمک یک قطره چکان پلاستیکی صورت می گیرد.
رایج ترین نوع میکروپیپت ها نوع نیمه خودکار آنها می باشد که از خاصیت جابجایی هوا برای پیپت کردن استفاده می کنند. از این نوع میکروپیپت ها تحت عنوان سمپلرها دارای یک سر سمپلر (tip) پلاستیکی یکبار مصرف هستند.
نکته: اکثر سمپلرها توانایی دور انداختن سر سمپلر استفاده شده بدون دخالت دست را دارند (Tip Rejector).

در قسمت ذیل به بررسی انواع سمپلرهای موجود در آزمایشگاه ها می پردازیم.
1. سمپلر Oxford و نمونه های مشابه

 1. سمپلرهایی که فقط توانائی برداشتن حجم معینی از محلول ها نمونه ها را دارا هستند ( سمپلرهای ثابت )میکروپیپت
 2. سمپلرهایی که دارای قابلیت برداشتن حجم های مختلفی از محلول ها نمونه ها می باشند.
 3. در سر این نوع سمپلرها اهرمی برای تعیین حجم دلخواه وجود دارد.

با فشار دادن کامل اهرم به داخل و چرخاندن آن، حجم مورد نیاز را که به صورت عدد نشان داده می شود، روبروی نشانه قرار می دهند. سمپلر در این حالت اقدام برداشتن همان حجمی می نماید که عدد مربرط به آن در مقابل نشانه قرار دارد. به این نوع سمپلر، متغیر گویند.

طرز کار سمپلر:

 1. سر سمپلر تمیز را به سمپلر وصل کنید.
 2. قبل از اینکه نوک سر سمپلر را وارد محلول کنید، اهرم بالای سمپلر را تا مرحله اول فشار دهید. اهرم بالای سمپلر دارای دو مرحله است. مرحله اول برای برداشت حجم معینی از معرف ویا نمونه بوده و مرحله دوم آن جهت تخلیه کامل مایع برداشت شده است. در صورتی که برای برداشت، اهرم بالای سمپلر را تا مرحله دوم فشار دهید حجم برداشتی بیشتر از حجم مورد لزوم بوده و موجب خطای فاحشی خواهد شد.
 3. نوک سر سمپلر را وارد محلول نمائید.
 4. اهرم سمپلر را آزاد کنید تا به حالت اولیه برگردد.
 5. نوک سر سمپلر را به طور مورب به لوله آزمایش دوم مماس کنید.
 6. اهرم سمپلر را تا ته ( مرحله دوم ) فشار داده و اجازه دهید تا که محلول کاملاً خارج شود.

نکاتی که باید در موقع کار به آنها توجه کنید:

 1. سرعت کار با سمپلر در همه مراحل یکنواخت باشد.
 2. توجه کنید که حباب هوا وارد سر سمپلر نشود. در صورت ورود حباب هوا، نمونه را خالی کرده، سر سمپلر را تعویض نموده و مجدداً کار را شروع کنید.
 3. سعی کنید درجه حرارت نمونه و سر سمپلر یکسان باشد بهتر است همیشه نمونه و محلول ها را به حرارت اتاق رسانده، سپس کار را انجام دهید.
 4. تا جایی که ممکن است نوک سر سمپلر را به طور مستقیم وارد محلول کرده و متعاقب خروج آن را به طور مورب قرار دهید.

آموزش نگهداری سمپلر های Oxford:

پیشنهاد می شود که هر هفته یکبار سطح سمپلر تمیز و ضد عفونی شود، سپس بوسیله پیچاندن قسمت وسط سمپلر، دو قسمت آن را از هم جدا نمائید در داخل سمپلر یک لوله فلزی و یک عدد لاستیک وجود دارد که باید آنها را تمیز و روغن کاری کرده و سپس دو قسمت را توسط پیچاندن به هم وصل کنید.
در صورت عدم کشیده شدن نمونه توسط سمپلر، یک سیم بسیار نازکی که در جعبه سمپلر است را از سوراخ انتهای آن وارد کنید تا اگر چیزی در آن وارد شده خارج گردد. پیشنهاد می شود هر سه یا شش ماه یکبار لاستیک درون سمپلر را عوض نمایید.لاستیک یدکی در داخل جعبه سمپلر وجود دارد. اندازه لاستیک بستگی به حجمی دارد که توسط سمپلر کشیده می شود. بنابر این هر لاستیکی را نمی توان برای همه سمپلرها مورد استفاده قرار داد.

2.  سمپلر Eppendorf

این نوع سمپلر دارای دو دکمه می باشد:

 • دکمه شماره 1 برای کشیدن و خارج سازی نمونه بکار می رود. با فشار بر روی این دکمه تا اولین مرحله می توانید حجم مورد نظر خود را کشیده و یا آن را خارج سازید با فشار دادن این دکمه تا مرحله دوم قادر خواهید بود تا باقیمانده حجم را از نوک سر سمپلر خارج نمائید.
 • دکمه شماره 2 برای دور انداختن سر سمپلر بکار می رود.

طرز کار سمپلر Eppendorf

 1. سر سمپلر را به حالت عمودی تا 3 میلی متر داخل نمونه فرو کنید. دکمه شماره 1 را تا اولین مرحله توقف فشار داده و به اهستگی آن را رها سازید.Eppendorf
 2. انتهای نوک سر سمپلر را با زاویه در کنار لوله دیگری قرار دهید.
 3. دکمه کنترل را تا اولین توقف فشار داده، بسته بر حجم برداشتی 1 تا 3 ثانبه صبر کنید.
 4. سپس دکمه را تا دومین توقف فشار دهید تا باقی مانده محلول کاملا تخلیه شود.
 5. سر سمپلر را با فشار دادن دکمه بیرون انداز ( دکمه شماره 2 ) از سمپلر جدا کرده و دور اندازد.

کالیبراسیون Eppendorf:
توسط محلول هایی که وزن مخصوص یا دانسیته مشخصی دارند می توان سمپلر را کالیبره کرد.
توجه داشته باشید که تغییر کالیبراسیون موجب لغو گارانتی از طرف شرکت فروشنده خواهد شد.
جهت کالیبراسیون به ترتیب زیر عمل نمائید:

 1. ابتدا حلقه ای که روی آن حجم سمپلر نوشته شده را مانند مهره ای باز نمائید.
 2. دکمه کنترل را به طرف بیرون بکشید.
 3. از طریق سوراخ وسطی آچار مخصوص سمپلر را داخل میله وسط پیستون انداخته و با توجه به توضیحات زیر آن را بچرخانید:
  ماکزیمم تنظیم = یک چرخش
  بسته به جهت چرخش، یک چرخش برای سمپلرهای 100-5 میکرولیتری معادل کم و زیاد نمودن حجمی معادل 3 الی 11 میکرولیتر است. در حالی که چرخش در جهت عقربه ساعت موجب کاهش حجم برداشتی توسط سمپلر می گردد، چرخش در جهت عکس عقربه ساعت باعث افزایش حجم برداشتی خواهد شد. واضح است یک چرخش برای سمپلرهای با حجم بالاتر، به کاهش و یا افزایش حجم بیشتری منجر خواهد شد. پس از چرخش کافی آچار را خارج سازید.
 4. دکمه کنترل را به طرف داخل فشار دهید.
 5. سپس حلقه مذکور را دوباره سرجای خود بچرخانید.

نکته: پس از کالیبره کردن، سمپلر را توسط روش های معمول حتما کنترل کنید. می توانید یا به روش تعیین وزن سنجی با کمک ترازو و یا با استفاده از رنگ سبز خوراکی با کمک اسپکروفتومتر، از دقت  و صحت کار سمپلر مطمئن شوبد.

آموزش نگهداری و مراقبت از سمپلر Eppendorf:

می توانید همه قسمت های سمپلر را با آب و صابون شستشو داده یا بوسیله ایزوپروپانول آن را ضدعفونی نمائید.
پس از تمیز کردن یا تعویض پیستون ها، با استفاده ازگریس سیلسکون داخل بسته بندی، آنها را حتماً روغن کاری کنید.

بعد از تعویض یا تمیز کردن قطعات، حتماً سمپلر را از نظر حجم کنترل نمایید.

error-list

چگونگی کاربری سمپلر

چگونگی کاربری سمپلر را به طور خلاصه ولی جامع مورد بررسی قرار می دهیم.
دکمه کنترل یا دکمه فشار را تا توقف اول پایین آورده، در همان حال نوک سر سمپلر را حدود 3mm ( بسته به حجم سمپلر ) در محلول فرو برده و دکمه را به آرامی رها کنید تا حجم تنظیم شده وارد سر سمپلر شود.

برای تخلیه با فشار مجدد دکمه، محلول را با تماسی به جداره ظرف به آرامی خارج کرده، پس از 3-1 ثانیه با فشار تا توقف دوم، باقی مانده محلول را نیز کاملاً خارج می نمائیم.

برای حجم های بیش از 10 میکرولیتر و بخصوص در صورت تعویض شدن سر سمپلر بهتر است جهت افزایش صحت و دقت قبل از انتقال حجم برداشتی، 2 تا 3 بار عمل برداشت و تخلیه تکرار شده و سپس حجم مورد نظر منتقل شود.

برای حجم های کمتر از 10 میکرولیتر بهتر است برداشت فقط یک بار انجام شده ولی پس از تخلیه چندین بار قسمت داخلی سر سمپلر با معرف موجود در لوله شستشو شود.

نکاتی که باید به آنها توجه کنید:

 1. از اتصال محکم سر سمپلر به سمپلر اطمینان حاصل کنید.
 2. در زمان مکش سمپلر را عمود نگه دارید.
 3. تخلیه محلول را با تماس انتهای سر سمپلر به جداره ظرف تحت زاویه 10تا 40 درجه انجام دهید.
 4. در هنگام پر و خالی کردن محتویات درون سر سمپلر، دکمه کنترل را به آرامی رها کنید.
 5. کشیدن کناره های نوک سر سمپلر پس از انجام مکش به جداره های فوقانی لوله به منظور حذف قطرات خارجی نوک سمپلر و یا در صورت نیاز خشک کردن قطرات باقی مانده در بخش های خارجی نوک سمپلر به کمک پارچه ای بدون پرز (البته باید مطمئن شد که پارچه چیزی از محلول را از داخل سر سمپلر به خود جذب نکد ).
 6. هنگام تخلیه محلول پس از توقف اول ( پایین آوردن دکمه کنترل تا مرحله اول) باید 3-1 ثانیه تأمل نود و سپسس دکمه را تا توقف دوم پایین آورد.
 7. در سمپلرهی متغییر ( قابل تنظیم برای حجم های مختلف یک محدوده ) برای کم کردن حجم باید به آرامی دکمه کنترل را تا رسیدن به حجم مورد نظر چرخاند. ولی برای زیاد کردن حجم بهتر است دکمه کنترل را تا کمی بیش از حجم مرد نظر پیچانده و بعد در خلاف جهت با کم کردن حجم به مقدار مورد نظر رسید.

نحوه کالیبراسیون سمپلر ها

بررسی دقت و صحت سمپلرهای دستی 3 تا 4 بار در سال توصیه شده است. این بررسی به روش های توزن رنگ سنجی قابل انجام است.

به علت نبود ترازوهایی با حساسیت کافی در آزمایشگاه های روتین، برای کنترل سمپلر ( تا یک صدم میلی متر) از روش رنگ سنجی استفاده می شد. در این روش با استفاده از یک محلول رنگی با جذب نوری پایدار ( مانند رنگ سبز خوراکی، در طول موج 630-620 نانومتر ) دقت و صحت عملکرد سمپلرها را به صورت زیر بررسی می نمایند.
روش کار

 • سمپلرها را جهت کالیبراسیون از نظر حجم برداشتی به دو گروه تقسیم می نمایند. سمپلرهایی که حجم برداشتی آنها در دامنه 10 الی 100 میکرولیتر است و سمپلرهایی که حجم برداشتی توسط آنها در دامنه 100 الی 1000 میکرولیتر قرار دارد.
 • برای هر گروه از سمپلرها باید محلول ذخیره مجرایی از رنگ سبز خوراکی تهیه نمائیم.
 • غلظت رنگ سبز خوراکی ذخیره جهت سمپلرهای گروه اول 155mg/dl می باشد. برای تهیه آن 155 میل گرم پودر رنگ سبز را دقیقا توزین نموده و در 100 میلی لیتر آب مقطر حل می نمائیم.
 • غلظت رنگ سبر خوراکی برای سپلرهای گروه دوم که حجم برداشتی آنها در دامنه 100 الی 1000 میکرولیتر است، 15/5mg/dl می باشد. برای تهیه آن باید 15/5mg پودر رنگ سبز را دقیقا توزین کرده و در 100 میلی لیتر آب مقطر حل کنیم.
 • غلطت محلول های ذخیره به نحوی انتخای گشته که پس از رقیق سازی 101/1 محلول mg/dl155  و متعاقب رقیق سازی 11/1 محلول15/5mg/dl جذب نوری آنها در طول موج مناسب حدود 4/0 باشد چرا که اسپکتروفتومتر ها در محدود جذب نوری 4/0 کمترین خطا را دارند.

کنترل دقت

ده لوله آزمایش تمیز با حجم مناسب را انتخاب نمائید. محلول ذخیره رنگی متناسب با حجم سمپلری که می خواهید کنترل کنید را برداشته و با توجه به جدول صفحه بعد، آن را در مقدار مشخصی از آب مقطر، با دقت زیاد رقیق سازید.

پس از مخلوط کردن، جذب نوری هر 10 لوله را در طول موج 620nm در مقابل آب مقطر قرائت کنید. در صورت دقت کافی در روند رقیق سازی،اختلاف جذب نوری لوله ها مرتبط با اختلاف در حجم محلول رنگی انتقال یافته توسط سمپلر خواهد بود. در مرحله بعد درصد ضریب تغییرات (CV% )را محاسبه نمائید. این درصد نشان دهنده میزان تکرارپذیری سمپلر تحت بررسی خواهد بود. در کارهای روتین حداکثر خطای عدم دقت قابل قبول 3 درصد است.

کنترل صحت

کنترل صحت عملکرد سمپلر با کمک پیپت ها  و بالن ژوژه های کلاس A صورت می پذیرد. برای این مهم باید بتوانیم به درستی و دقت زیاد محلول رنگی فوق را با استفاده از جدول رقیق سازی نمائیم. به کمک پیپت مناسب حجم مشخصی از محلول رنگی را به بالن ژوژه منتقل نموده، سپس حجم معمولی از آب مقطر را بر اساس جدول به آن افزوده و با پر و خالی کردن پیپت جدار داخلی آن را شستشو می دهیم تا رنگ کاملا تخلیه گردد.همین عمل را مجدداً با سمپلر تحت بررسی که حجمی معادل پیپت مرحله قبل دارد، انجام می دهیم.

جذب نوری محتویات هر دو بالن ژوژه را در طول موج620 نانومتر حداقل سه بار خوانده و میانگین هر یک رامحاسبه می کنیم. درصد عدم صحت ( تورش = خطای ناخواسته = Bias  )
در کارهای روتین حداکثر عدم صحت قابل قبول 5% می باشد.

تنظیم

در صورت عدم وجود صحت قابل قبول با مراجعه به راهنمای سمپلر مربوطه نسبت به تصحیح حجم اقدام نماند. در انواع اپندروف به کمک یک آچار و با برداشت دکمه کنترل می توان تنظیم را انجام داد. درستی تنظیم با کنترل مجدد سمپلر به روش فوق صورت می پذیرد.

ایمنی

 1. ضربه به سمپلر می تواند این وسیله را از کالیبراسیون خارج نماید.
 2. حجم محلول برداشتی باید درحدی باشد که مایع برداشت گشته وارد قسمت های داخلی آن نشود. برای این منظور باید از سر سمپلر مناسب استفاده شود.
 3. تماس دست با نوک سمپلر آلوده ممنوع است.
 4. در صورت مکش محلول های اسیدی و سایر مواد با خاصیت خورندگی، باید بخش نگه دارنده سر سمپلر ( Tip-holder ) باز شده، پیستون وحلقه پلاستیک آن ( O-ring ) به خوبی با آب مقطر شسته شود.
 5. هرگز نباید سمپلر حاوی محلول را به پهلو روی میز کار قرار داد.
 6. هرگز نباید سمپلر متغیر را بر روی حجمی که خارج از محدوده حجمی آن است تنظیم نمایید.
 7. کلیه عملیات مربوط به سرویس و نگه داری سمپلرها را درفرم نگهداری تجهیزات ثبت نمائید.

تعمیرات

در صورت  نیاز سمپلر به تعمیر، آن را از سرویس خارج نموده و به شرکت پشتیبان جهت تعمیر ارسال کنید. سابقه تعمیر نیز در فر تعمیر تجهیزات ثبت گردد.

برای تهیه رقت 1ml:1/101 رنگ سبز خوراکی به بالن ژوژه ای که با 100ml آب مقطر به حجم رسانده شده است، اضافه می گردد.
برای تهیه رقت 10ml:1/11 رنگ سبز خوراکی به بالن ژوژه ای که با 100ml آب مقطر به حجم رسانده شده است اضافه می گردد.

رقیق کننده ها و توزیع کنندها (Dilutors and Dispensers)

توزیع کننده های دستی و پیپتورها برای افزودن حجم خاصی از رقیق کننده یا ریختن مایعات بکار می روند. گرچه انواع تجاری مختلفی از این ابزارها وجود دارند ولی همگی دارای یک مخزن برای نگه داری محلول و یک سیستم دریچه و پیستون هستند. قبل از شروع عمل dispensing باید چند بار پیستون را حرکت داد تا هوای داخل لوله ها کاملاً خالی شود. سازندگان این وسایل خطا و تکرار پذیری آنها را 1% گزارش کرده اند.

این سیستم ها نیازمند تمیز کردن مرتب برای پاکسازی موادی هستند که به پیستون می چسبند. توزیع کننده – رقیق کننده اتوماتیک (Automated Dilutor-Dispenser ) برای آماده سازی تعداد زیادی نمونه جهت آزمایش بکار می رود. پیپت موجود در دستگاه، حجم خاصس از نمونه را که قبلاً تعیین شده پیپت کرده و آن را همراه با حجم خاصی از رقیق کننده وارد ظرف آزمایش می کند.

استفاده از دستگاه هایی که دارای 2 پیستون هستند امکان تنظیم حجم دلخواه نمونه و رقیق کننده را فراهم می کنند. پیستون ها توسط یک موتور حرکت کرده، یکی از آنها مخصوص نمونه و دیگری مخصوص رقیق کننده می باشد. حرکت موتور و در ادامه حرکت پیستون ها توسط یک میکروپروسسور کنترل می شود.

سمپلر یا میکروپیپت یا پیپتور