Hecton entric agar

 hekton

 

 

 

 

 

معرفی و مواد مصرف:

محیط هکتون انتریک آگار یک محیط انتخابی و افتراقی برای پاتوژن­های روده­ای می­باشد.

 • چکیده ی مکانیسم:

King  و Metzger فعالیت­هایی برای توسعه یک محیط مناسب برای رشد شیگلا و ممانعت از رشد فلورهای طبیعی روده انجام دادند. اختلاط مقادیر زیادی از پپتون برای مقابله با اثر مهاری نمک­های صفراوی و استفاده از یک سیستم مهار کننده جدید برای توسعه هکتون انتریک آگار صورت گرفت. محققین، برتری محیط HE Agar را نسبت به SS Agar جهت رشد شیگلا از نمونه­های مدفوع و سوآپ رکتال گزارش کردند و پیشنهاد می­کنند در نمونه­های مدفوع HE Agar جایگزین SS Agar شود.

 • ویژگی و نقش ترکیبات:

املاح صفراوی موجود در این محیط رشد باکتری­های گرم مثبت را مهار می­کند. ساکاروز سالیسین و مقادیر بالای لاکتوز گنجانده شده در محیط جهت تشخیص عوامل پاتوژن تخمیر کننده آهسته لاکتوز به کار می­روند.

 • فرمولاسیون:
Ingredients per liter of demineralized water:
Peptone 100 (Peptic digest of Animal Tissue) 12.0 g
Yeast Extract 3.0 g
Bile Salts No. 3 9.0 g
Lactose 12.0 g
Sucrose 12.0 g
Salicin 2.0 g
Sodium Chloride 5.0 g
Sodium Thiosulfate 5.0 g
Ferric Ammonium Citrate 1.5 g
Acid Fuchsin 0.1 g
Bromthymol Blue 0.065 g
Agar 14.0 g
pH 7.6 + 0.2 at 25C

 

اقدامات پیشگیرانه:

این محصول تنها جهت استفاده آزمایشگاهی و تشخیصی است. این محصول برای چشم­ها، دست­ها و دستگاه تنفسی تحریک آمیز است، بنابراین توصیه می­گردد در زمان استفاده از ماسک محافظتی و دستکش استفاده شود. پس از مصرف توسط Auto Clave گندزدایی شده و دفع گردد.

 • شیوه نگهداری و میزان ماندگاری:
 1. این محصول در شرکت مهراد پویش طب مطابق با نیازهای جامعه آزمایشگاهی کشور فرمول بندی و تهیه شده است به گونه ای که جهت نگهداری آن نیازی به استفاده از یخچال نیست و می توان آن را در دمای اتاق و حدود C° 25 نگهداری نمود.
 2. این محصول نمی بایست در معرض تابش مستقیم نور قرار گیرد.
 3. مطابق مطالعات انجام شده در شرکت مهراد پویش طب، در مورد شرایط نگهداری این محصول در دمای اتاق و ارتباط آن با فاکتور Dew Point (نقطه شبنم) توصیه می گردد که جهت جلوگیری از ایجاد بخار در داخل سطح پلیت ها دمای اتاق در حد C° 25 و رطوبت نسبی آن نیز در حدود 35 تا 40 درصد نگاه داشته شود.
 • ماندگاری این محصول از زمان تولید و در دمای اتاق، 35 – 30 روز می باشد.
 • شیوه استفاده:
 • کاور نایلونی که پلیت ها در آن قرار دارند را با استفاده از قیچی بریده و به آهستگی پلیت را خارج می کنیم.
 • جهت باز کردن درب پلیت، لایه لفاف اطراف درب پلیت را با استفاده از یک تیغ یا جسم نوک تیز به آرامی برش می دهیم تا درب پلیت آزاد شود.
 • جهت کشت، با رعایت استانداردهای پاساژدهی، اقدام به پاساژدهی نمونه بر روی پلیت نمایید بدین صورت که:

سوآب را روي سطح پلیت به قطر حدود 5/2 سانتیمتر می چرخانیم. سپس سطح پیلت را با لوپ استریل از منطقه تلقیح درتمامی پلیت Streak کرده به طوري که کلنی هاي جدا از هم بدست آید(مطابق شکل زیر). پلیت ها را به مدت 24 ساعت در37-35 درجه سانتی گراد انکوبه می کنیم. در صورت عدم رشد یا رشد ضعیف، انکوباسیون را تا 48 ساعت ادامه می دهیم.

تذکر:

 1. در مواردي که نمونه مدفوع قوام دار است توصیه می شود، کشت از سوسپانسیون مدفوع در سرم فیزیولوژي انجام گردد.
 2. براي هر بیمار استفاده ازیک پلیت با قطر10-8 سانتیمتري براي هر محیط الزامیست و نباید از پلیت 6 سانتیمتري استفاده نمود، زیرا احتمال جداسازي کاهش می یابد.
 3. براي تلقیح در محیط هاي انتخابی مانند HE باید مقدار بیشتري نمونه تلقیح شود.
 • کنترل کیفی و تفسیر نتیجه کشت میکروبی:
ویژگی کلنی به دست آمده نوع باکتری کشت داده شده
رشد می کند وکلنی های قرمز گل سرخی می دهد. Escherichia coli

ATCC 25922

رشد می کند وکلنی های بیرنگ می دهد. Proteous mirabilis

ATCC 12453

رشد می کند وکلنی های بی رنگ می دهد. Salmonella typhmurium ATCC 14028
رشد به طور جزئی مهار می شود. Sterptococcus faecalis ATCC 29212

 

 

 • منابع:
 1. BISCIELLO, N.B. jr. a. SCHRADE, J.: Evaluation of Hektoen Enteric Agar for the detection of Salmonella in foods and feeds. – Journ. of AOAC, 57;992-996 (1974).
 2. HOBEN, D.A., ASHTON, D.H., a. PETERSEN, A.C.: Some observations on the incorporation of novobiocin into Hektoen Enteric Agar for improved Salmonella isolation. – Appl. Microbiol., 26; 126-127 (1973).
 3. KING, S. a. METZGER, W.J.: A new plating medium for the isolation of enteric pathogens. I. Hektoen Enteric Agar. – Appl. Mikrobiol., 16; 557-578

(1968).

 1. KING, S. a. METZGER, W.J.: A new plating medium for the isolation of enteric pathogens. II. Comparison of Hektoen Enteric Agar with SS- and EMB-Agar. – Appl. Microbiol., 16; 579-581 (1968).

TAYLOR, W.I., a. SCHELHART, D.: Isolation of Shigellae, VII. Comparison of Xylose Lysine Deoxycholate Agar, Hektoen Enteric Agar, Salmonella-Shigella Agar and Eosin Methylene Blue Agar with stool specimen. – Appl.Microbiol., 21; 32-37