مولر هینتون آگار

bacterial_lawn_01

معرفی و مواد مصرف:

مولر هینتون آگار، یک محیط شفاف و مفید در تست تعیین حساسیت ارگانیسم­ها نسبت به آنتی بیوتیک است. این محیط همچنین برای آزمایش هیدرولیز نشاسته مفید است.

 • چکیده ی مکانیسم:

چون مولر هینتون آگار، محتوی Infusion حیوانی، کازامینو اسیدها (Casamino acids) و نشاسته است، رشد بیشتر ارگانیسم ها را تقویت می کند. همچنین می توان به منظور انجام تست تعیین حساسیت بر روی استرپتوکوک­ها، به فرمول پایه، خون گوسفند اضافه نمود. افزودن خون گوسفند گرم شده یا شکلات شده به مولر هینتون آگار، امکان آزمایش برای ارگانیسم­های سخت رشد (Fastidious) مثل هموفیلوس و نایسریا را فراهم می سازد. نشاسته به دو منظور در محیط کشت موجود است. می تواند از ارگانیسم ها در مقابل مواد سمی محافظت کند، همچنین به عنوان منبع انرژی عمل می کند. در آزمایش ایزوله­های سودوموناس با آنتی بیوتیک­های آمینو گلیکوزید، غلظت یون های Ca2+ و Mg2+ مهم و اساسی است و معمولا مولر هینتون براث نیاز می شود.

 • ویژگی و نقش ترکیبات:

ترکیبات محیط مولر شرایط رشد مناسبی را فر اهم می کند. این محیط کشت کاملا فاقد آنتاگونیست های سولفونامیدی می باشد.  به منظور رشد باکتری های fastidious می بایست خون به پایه­ی محیط مولر اضافه شود. مطابق مطالعات جنکینز (1985) ممکن است استفاده از خون در محیط مولر باعث منفی کاذب در تست بررسی حساسیت انتروکک به آمینوگلیکوزیدها گردد.

 • فرمولاسیون:
Ingredients per liter of demineralized water:
Meat infusion 2.0 g
Casein hydrolysate 17.5 g
Starch 1.5 g
Agar 13.0 g
pH: 7.4 ± 0.2 at 25 °C

 

 • اقدامات پیشگیرانه:
 • این محصول تنها جهت استفاده آزمایشگاهی و تشخیصی است.
 • این محصول برای چشم­ها، دست­ها و دستگاه تنفسی تحریک آمیز است، بنابراین توصیه میگردد در زمان استفاده از ماسک محافظتی و دستکش استفاده شود.
 • با رعایت موارد استریلیزاسیون استاندارد آزمایشگاهی استفاده و به کار رود.
 • پس از مصرف توسط Auto Clave گندزدایی شده ودفع گردد(باتوجه به دستورالعملهای اجرائی آزمایشگاه مرجع سلامت)
 • شیوه نگهداری و میزان ماندگاری:
 1. این محصول در شرکت مهراد پویش طب مطابق با نیازهای جامعه آزمایشگاهی کشور فرمول بندی و تهیه شده است به گونه ای که جهت نگهداری آن نیازی به استفاده از یخچال نیست و می توان آن را در دمای اتاق و حدود C° 25 نگهداری نمود.
 2. این محصول نمی بایست در معرض تابش مستقیم نور قرار گیرد.
 3. مطابق مطالعات انجام شده در این شرکت، شرایط نگهداری این محصول در دمای اتاق می­باشد و با توجه به فاکتور Dew Point (نقطه شبنم) توصیه می­گردد که جهت جلوگیری از ایجاد بخار در داخل سطح پلیت ها دمای اتاق در حد C° 25 و رطوبت نسبی آن نیز در حدود 35 تا 40 درصد نگاه داشته شود.
 4. ماندگاری این محصول از زمان تولید و در دمای اتاق، 35 – 30 روز می باشد.
 • شیوه استفاده:
 • کاور نایلونی که پلیت ها در آن قرار دارند را با استفاده از قیچی بریده و به آهستگی پلیت را خارج می کنیم.
 • جهت باز کردن درب پلیت، لایه لفاف اطراف درب پلیت را با استفاده از یک تیغ یا جسم نوک تیز به آرامی برش می دهیم تا درب پلیت آزاد شود.
 • جهت کشت، بر روی محیط مولر هینتون آگار به صورت زیر اقدام می­نمائیم:

بعد از ایزوله کردن باکتری، مقداری از کلونی باکتری را به وسیله انس (نه لوپ) برداشته و در سرم فیزیولوژی استریل حل می­کنیم. باید در نظر داشت که در تست آنتی بیوگرام میزان کدورت اهمیت بسیاری دارد، بنابراین در انتخاب مقدار نمونه باید دقت کنیم تا نمونه را بیشتر یا کمتر از نیم مک فارلند برنداریم. بعد از تهیه محلول هموژن، با سواب استریل محلول را به هم زده و بعد از آبکشی کردن سواب، (برای آب کشی، سواب را با قدرت به دیواره لوله تکیه داده و فشار دهید تا آب آن گرفته شود) آن را به محیط کشت مولر هینتون انتقال می دهیم و به طور کامل به وسیله سواب، محیط کشت را به صورت چمنی کشت می دهیم به طوری که هیچ محلی در محیط از قلم نیافتد. بعد از کشت دیسک های انتی بیوگرام را انتخاب و بر روی محیط کشت انتقال می­دهیم. بعد از 24 ساعت پلیت را زیر چراغ برسی می کنیم. آنگاه مي‌بايد قطر هاله عدم رشد را با خط‌كش اندازه گيري کرد و با توجه به جدول همراه دیسک ها، گزارش تست آنتی بیوگرام خود را برای هر یک از انتی بیوتیک ها، به صورت حساس (Susceptible)، مقاوم (Resistant)ویا نیم حساس (Intermediate) گزارش کرد.

تذکر:

پس از تلقيح محيط آنتي بيوگرام در فاصله حداكثر 15 دقيقه مي‌بايد ديسكهاي آنتي بيوتيك را در سطح آگار با فاصله مناسب از يكديگر  قرار داد.

 • کنترل کیفی و تفسیر نتیجه آنتی میکروبیال:
قطر هاله ی عدم رشد(mm) نوع آنتی بیوتیک شماره ATTC نوع باکتری
25-18 Tetracyclin 25922 E. coli
26-19 Gentamicin 25922 E. coli
35-27 Ampicillsin 25923 Stphylococcus aureus
28-19 Tetracyclin 25923 Stphylococcus aureus
23-16 Gentamicin 27853 Pseudomonas aeruginosa
 • منابع:
 1. BAUER, A.W., KIRBY, W.M.M., SHERRIS, J.C., a. TURCK, M.: Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method. – Amer. J. Clin. Pathol., 45; 493-496 (1966).
 2. ERICSSON, H.M., a. SHERRIS, J.C.: Antibiotic Sensitivity Testing. Report of an International Collaborative Study. – Acta path. microbiol. scand., B. Suppl., 217; 90 pp (1971).
 3. JENKINS, R.D., STEVENS, S.L., CRAYTHORN, J.M., THOMAS, T.W., GUINAN, M:E., a. MATSEN, J.M.: False susceptibility of enterococci to aminoglycosides with blood-enriched Mueller-Hinton agar for disk susceptibility testing. – J. Clin. Microbiol., 22; 369-374 (1985).

MUELLER, H.J., a. HINTON, J.: A protein-free medium for primary isolation of the Gonococcus and Meningococcus. – Proc.