یک قیف جدا کننده (دکانتور )به عنوان قیف استخراج یا قیف جداسازی، یا در گفتار به قیف Separator معروف است، یک قطعه از ظروف و لوازم شیشه ای آزمایشگاهی است که در استخراج های مایع – مایع برای جداسازی (پارتیشن بندی) اجزای یک مخلوط درون دو فاز حلال امتزاج ناپذیر از چگالی های مختلف استفاده شده است، به طور نمونه یکی از فازهای دکانتور (قیف جدا کننده) آبکی خواهد بود و دیگری یک حلال آلی لیپوفیلی غیرقطبی چون اتر – MTBE، دی کلرومتان، کلروفورم یا استات استیل خواهد بود. تمام این حلال ها یک بازنمایی یا تصویر شفاف و واضح بین دو مایع را تشکیل می دهد. دو لایه های تشکیل شده در دکانتور (قیف جدا کننده) معمولاً به عنوان فازهای آلی و آبکی معروفند. بیشتر حلال های آلی در بالای یک فاز آبکی یا مایع شناور می مانند. گویی استثناءهای مهم بیشتر حلال های هالوژن دار شده هستند. حلال آلی که برای استخراج استفاده شده نبایستی با ماده ای که استخراج شده یا با آب واکنش نشان دهد. حلال آلی در دکانتور بایستی دارای یک نقطه جوش کم باشد طوری که به سهولت از محصول یا تولید زدوده یا برداشته شود.

شرح کار دکانتور

یک فلاسک یا بالن جداکننده شکل یک مخروط با یک انتهای نیمکره ای را به خود می گیرد. آن دارای یک درپوش در بالا و یک شیر خروج در پایین است. قیف جداکننده (دکانتور ) در آ زمایشگاه ها استفاده می شوند از شیشه بروسیلیکات ساخته می شوند و شیرهایشان از شیشه یا PTFE ساخته می شوند. اندازه های دکانتور بین ml30 و L3 هستند. در شیمی صنعتی قیف جدا کننده (دکانتور) دارای اندازه های خیلی بزرگتر و برای مقادیر زیادتری استفاده شده است. طرفین سراشیب یا کج برای سانتریفیوژها آسان تر کردن شناسایی لایه ها طراحی شده اند. خروجی کنترل شده – شیر برای تخلیه مایع از قیف طراحی شده است. در بالای دکانتور یک اتصال به تدریج باریک شده استاندارد وجود دارد که با یک شیشه سنباده ای یا شیر تفلون متصل است.

برای استفاده کردن از یک قیف جدا کننده (دکانتور)، دو فازها و مخلوط جدا شده در محلول از بالا اضافه شده با شیری که در پایین بسته است، بعداً دکانتور بسته شده و به آرامی به وسیله برگرداندن قیف جدا کننده (دکانتور)برای چندین دفعه تکان داده شده، هرگاه دو محلول با همدیگر مخلوط شوند امولسیون های با قدرت تشکیل خواهد شد. بعداً دکانتور معکوس و وارونه شده و شیر به دقت برای رها کردن فشار بخار اضافی باز می شود. قیف جدا کنندهبرای اجازه دادن به جداسازی کامل فازها کنار گذاشته می شود. بعد شیر بالا و پایینی باز شده و فاز کمتر یا پایین تر به وسیله گرانش رها می شود. وقتی که فاز پایین تر رها و آزاد می شود شیر بالایی بایستی برای متعادل سازی فشار بین داخل دکانتور و اتمسفر باز شود. وقتی لایه پایینی برداشته یا موازنه شد، شیر بسته شده و لایه بالایی از میان بالا درون یک قوطی یا محفظه دیگر ریخته می شود.
قبل از استفاده از قیف جدا کننده (دکانتور)، مطمئن شوید که آن به طور امن در محل حلقه قرار گرفته است. هم چنین یک فلاسک ارلن مایر را در زیر دکانتور قرار دهید تا مطمئن شوید هر قطره ای که از آن بیرون می چکد درون فلاسک می ریزد. در نهایت، مطمئن شدن از آن، که شیر محکم بسته شده است، بسیار اهمیت دارد.

توصیه های ایمنی درمورد دکانتور

بزرگترین خطر وقتی از یک قیف جدا کننده (دکانتور) استفاده می کنید این است که فشار ایجاد شود. فشار در طی مخلوط کردن گازی که ناشی از واکنش هاست انباشته می شود. این مسأله را می توان به سهولت با گشودن دو شیر در بالای دکانتور حل کرد وقتی که مخلوط می کنیم. این بایستی با بالای قیف جدا کننده (دکانتور) در نگه داشته از بدنه انجام شود. وقتی آن را تکان می دهیم، شیر را در محل نگه دارید چون که ممکن است از جا دربیاید و مایعات بیرون ریزند. برای فایق آمدن بر این کار، فقط شیر را در محل با یک دست محکم نگه دارید.