بورت

بورت

یک بورت یک وسیله ای است که در شیمی تحلیلی یا آنالیزی برای پخش متغیر است، مقادیری از یک محلول شیمیایی اندازه گیری و حساب شده است. یک بورت حجم سنج مقادیری از مایع را اندازه گیری می کند. بورت های پیستون شبیه به سرنگ هاست، ولی با سوراخ و پیستون دقیق است. بورت های پیستونی ممکن است به طور دستی کار کنند یا ممکن است موتوردار باشند. یک بورت وزنه، وزن های مایع حساب شده را می دهد.

موارد استفاده

– در شیمی تحلیلی (آنالیزی)، برای تهیه متغیر، مقادیر حساب شده از ماده شیمیایی
– یک بورت وزنه برای اندازه گیری وزن های مایع

بازبینی و مرور

یک بورت با این واقعیت از یک  پیپت تشخیص داده شده که کمیت داده شده متغیر است. بنابراین در یک تیتراسیون، یک محلول با یک  پیپت پراکنده و پخش شده، و محلول دیگر از یک بورت در آلیکوت های اندازه متفاوت افزوده شده است.
بورت ها ممکن است برای استفاده در یک دمای خاص طراحی شده و اختصاص یافته آند. هرگاه در دمای دیگری استفاده شوند بایستی تابع درجه بندی شوند.

بورت های حجم سنجی

آنالوگ (مشابه)

یک بورت مرسوم و سنتی شامل لوله شیشه ای از سوراخ ثابت با یک مقیاس درجه بندی حک شده روی آن و یک شیر در ته آن است. مخزن شیر ممکن است از شیشه یا PTFE پلاستیک ساخته شده باشد.
لازم است شیرها با مخزن های شیشه ای با وازلین یا یک گریس مخصوص صیقلی شوند. بورت ها برای تحمل های خاصی ساخته شده اند و به عنوان دسته و گروه A یا B مشخص شده آند که در روی شیشه حکاکی شده است.

جدول دقت و درستی بورت

بورت های دیجیتالی

بورت های دیجیتالی براساس یک طرح سرنگ هستند.
مخزن و پیستون ممکن است از شیشه ساخته شده باشد. با مایعاتی که شیشه را فرسوده و پوسیده می کند که شامل محلول های قلیایی می شود و مخزن و پیستون ممکن است از پلی اتیلن یا ماده پلاستیکی مقاوم دیگری ساخته شده باشد. مخزن در یک موقعیت و وضعیت ثابت نگه داشته شده و پیستون به طور فزاینده ای یا با چرخاندن یک چرخ با چرخ دنده به وسیله دست، یا به وسیله یک موتور حرکت می کند. مقدار یا حجم در یک صفحه نمایش دیجیتال نشان داده شده است. یک سرنگ با دقت زیاد، چون سرنگ (شرکت) هامیلتون ممکن است برای تحویل دادن هر آلیکوت دقیقی باشد. بورت های دیجیتال موتوردار ممکن است به وسیله کامپیوتر کنترل شوند، برای نمونه، یک تیتراسیون ممکن است به طور دیجیتالی ثبت شود و بعد سوژه یا تابع فرآوری رقمی و عددی برای یافتن تیتر در یک نقطه – انتهایی شود. کل فرآیند تیتراسیون می تواند با استفاده از یکی از بسیاری تیتراتورهای اتوماتیک، اتومات شود که از نظر تجاری از Mettler-Toledo، Metrohm، رادیومتر، هانا، کول – پالمر و دیگران قابل دسترس است.