سرنگ آزمایشگاهی

سرنگ آزمایشگاهی

سرنگ آزمایشگاهی یک پمپ ساده است که از یک پیستون تشکیل شده است که به محکمی در یک لوله جا گرفته است. این پیستون را می توان بیرون کشید و به درون یک لوله ی استوانه ای ( بدنه ی سوزن ) فرو کرد ، که به واسطه ی آن به سرنگ آزمایشگاهی اجازه می دهد یک مایع یا گاز را از میان یک روزنه در انتهای باز لوله به بیرون بریزد یا به درون بکشد. انتهای باز سرنگ آزمایشگاهی ممکن است با یک سوزن تزریق زیر جلدی یا لوله جفت و جور شود تا به هدایت جریان به داخل و خارج لوله ی استوانه ای کمک شود. سرنگ ها اغلب برای موارد مربوط به تزریق ، قرار دادن دارو های درون وریدی به درون جریان خون ، به کار گیری ترکیباتی نظیر چسب یا چرب کننده و اندازه گیری مایعات ، استفاده می شوند.

سرنگ های تزریق درون وریدی یک بار مصرف پزشکی اغلب در آزمایشگاه های تحقیقاتی به خاطر راحتی و هزینه ی کم استفاده می شوند. دیگر کاربرد آن ها استفاده از نوک سوزن برای اضافه کردن مایعات به فضا های بسیار محدود ، نظیر شستن بعضی از دستگاه های علمی ، می باشد. اغلب از آن ها برای اندازه گیری و انتقال حلال ها و معرف ها زمانی که دقت بالایی نیاز نیست ، استفاده می شود.

بخش های اصلی یک سرنگ آزمایشگاهی عبارتند از بدنه ی سوزن ، پیستون و نوک سوزن. بدنه ی سوزن یک لوله است که انتهای آن باز می باشد و به شکل یک نوک تو خالی در انتهای دیگر باریک می شود. پیستون یک میله ی پیستونی شکل است که در راس اندکی مخروطی شکل می باشد که به درون بدنه ی سرنگ آزمایشگاهی فرو می رود. نوک سرنگ آزمایشگاهی باعث می شود برای سوزن نقطه ی اتصالی ایجاد شود. حجم محلول مایع درون یک سوزن توسط خطوط مدرج روی بدنه ی سوزن مشخص می شود. خطوط مدرج ممکن است به میلی لیتر یا کسری از میلی لیتر باشند ، که بستگی به ظرفیت سرنگ دارد. هرچه ظرفیت بیشتر باشد ، فاصله ی بین خطوط مدرج بیشتر است.

سرنگ ها اندازه های مختلفی دارند از 1 تا 60 میلی لیتر. به عنوان یک قانون ، سرنگ آزمایشگاهی را انتخاب کنید که ظرفیت آن از حجمی که باید اندازه گیری شود بیشتر باشد. به عنوان مثال ، یک سرنگ 3 میلی لیتری باید برای اندازه گیری 2.3 میلی لیتر به کار گرفته شود یا سرنگ 5 میلی لیتری برای اندازه گیری 3.8 میلی لیتر. سرنگ ها را نباید به اندازه ی کل ظرفیت شان پر کرد چون پیستون را بتوان به راحتی از جای خود بیرون آورد.