سوزن سرنگ آزمایشگاهی

سوزن سرنگ آزمایشگاهی

یک سوزن سرنگ آزمایشگاهی دارای سه بخش است ، دهانه ، میله و سر سوزن. دهانه ( یا کلاهک ) در یک انتهای سوزن قرار دارد و بخشی است که به سرنگ متصل می باشد. میله دنباله ی طویل باریکی از سوزن می باشد که به صورت اریب در یک انتها برای شکل دادن یک نقطه قرار گرفته است. سوراخ باریک میله ی سوزن lumen نامیده می شود. سوزن های یک بار مصرف را همیشه باید زمان آماده سازی مخلوط ها به کار برد چون از پیش استریل شده هستند و برای حفظ استریل بودن خود به صورت تکی بسته بندی شده اند.

اندازه ی سوزن سرنگ آزمایشگاهی براساس طول و مقیاس اندازه گیری طراحی می شود. طول یک سوزن به اینچ از نقطه ی اتصال کلاهک و میله تا راس اندازه گیری می شود. طول سوزن ها متفاوت و از 3.8 تا 3.5 اینچ می باشد ، بعضی از سوزن هایی که برای کاربرد های خاص می باشند حتی طویل تر می باشند.

زمان انتخاب یک سوزن سرنگ آزمایشگاهی باید دو چیز را در نظر گرفت ویسکوزیته ی محلول و طبیعت دریچه ی لاستیکی روی ظرف محلول های تزریقی. سوزن سرنگ آزمایشگاهی که دارای lumen های بزرگتری هستند را باید برای محلول های چسبنده به کار برد. سوزن های کوچک تر اگر درپوش لاستیکی را بتوان به آسانی برداشت ، ترجیح داده می شوند. برداشتن درپوش زمانی است که سوزن یک قطعه از درپوش لاستیکی را سوراخ یا پاره می کند و سپس به درون ظرف می افتد و آلودگی به وجود می آید.

سه نوع متداول نوک سرنگ وجود دارد یعنی : نوک لغزشی ، Luer-Lok و خارج از مرکز . نوک های لغزشی اجازه می دهند که سوزن به سرنگ توسط اصطکاک نگه داشته شود. سوزن سرنگ آزمایشگاهی به طور معقولی محکم است ، ولی ممکن است اگر به خوبی متصل نشده باشد یا اگر فشار قابل توجهی اعمال شود ، بیرون آید. نوک های Luer-Lok همان طور که از نامشان مشخص است باعث قفل شدن سوزن در جایی که قرار دارد می شود. نوک های خارج از مرکز زمانی استفاده می شوند که سوزن باید در موازات با صفحه ی تزریق باشد نظیر تزریق درون پوستی.

یک سوزن تزریق زیر پوستی سوزن مقعری است که به طور متداول با یک سرنگ برای تزریق مواد به درون بدن یا بیرون کشیدن مایعات از آن استفاده می شود. ممکن است از آن ها برای بیرون کشیدن نمونه های مایعاتی از بدن ، به عنوان مثال خون از رگ ، استفاده شود.

یک سوزن تزریق زیر پوستی برای تحویل سریع مایعات ، یا زمانی که ماده ی تزریق شده نمی تواند هضم شود ، یا چون نمی توان آن را جذب کرد ( نظیر انسولین ) یا چون باعث آسیب به کبد می شود ، استفاده می شود. راه های ممکن بسیاری برای یک تزریق وجود دارد.