از لوله آزمایش پلاستیکی علاوه بر این که به عنوان قسمت حلقوی انعطاف پذیر یک پمپ پریستالتیک استفاده می شود در بسیاری از اهداف آزمایشگاهی نیز به کار گرفته می شود . در کروماتوگرافی از آن به عنوان برای رساندن شوینده از پمپ به ستون کروماتوگرافی ، از ستون به آشکار ساز و در نهایت از آشکار ساز به جمع کننده استفاده می شود .

انواع مختلفی از لوله آزمایش پلاستیکی ارزان که از مواد مختلفی ساخته شده اند برای استفاده ی آزمایشگاهی موجود هستند . مواد مختلف دارای ویژگی های فیزیکی متفاوت و قابلیت های شیمیایی گوناگون هستند . لوله های وینیلی ارزان ترین هستند و بیشتر از همه مورد استفاده قرار می گیرند . این لوله ها نرم ، انعطاف پذیر و شفاف هستند . استفاده از لوله آزمایش پلاستیکی وینیلی برای بسیاری از محلول های آبی از جمله اسید ها و باز های رقیق عالی است . لوله های وینیلی را نباید با حلال های آلی به کار برد چون مواد پلاستیکی حل شده در وینیل به حلال مهاجرت کرده و با گذشت زمان از دوام لوله کاسته می شود .

لوله آزمایش پلاستیکی سیلیکونی نرم ترین و انعطاف پذیر ترین لوله ها هستند .لوله آزمایش پلاستیکی سفید نیمه مات هستند و شما می توانید ببینید نور از میان آن عبور می کند و به آسانی کاوی ( گوژی ) سطح حلال را در آن مشاهده کنید . بر خلاف لوله ی وینیلی ، در بین مواد سازنده ی لوله مواد پلاستیکی حل نشده قرار دارد و لوله سیلیکون های پلیمر از شده ی خالص هستند . چنین چیزی باعث می شود استفاده از آن ها برای اکثر حلال ها به ویژه زمان استفاده در دمای اتاق و با زمان های کوتاه تماس ( کمتر از 24 ساعت ) مناسب باشد .

لوله ی پلی اتیلن یک لوله ی نیمه محکم است . به شکل بارزی می تواند به نسبت لوله های سیلیکونی و وینیلی فشار های بالا را تحمل کند . در حالی که هنوز یک لوله ی نیمه مات است ، به نسبت سیلیکون بیشتر مات است و تشخیص موقعیت کاوی سطح مایع یا یک حباب مایع سخت تر می تواند باشد . لوله ی پلی اتیلنی برای سر هم بندی یک سیستم کروماتوگرافی فشار پایین ایده آل است . سختی بیشتر این لوله زمانی که با لوله ی وینیلی مقایسه می شود باعث می شود لایه بندی و ظاهر آن تمیز تر و سازماندهی تر باشد .

لوله آزمایش پلاستیکی نوع FEP ( فلوئوردار اتيلن پروپيلن ) از نظر شیمیایی بسیار خنثی و هم چنین نیمه محکم است . می تواند فشار را مشابه با لوله ی پلی اتیلنی تحمل کند . نسبت به هر نوع حلال کروماتوگرافی مقاوم است و زمان استفاده از حلال های آلی به ویژه مفید است .