لوله ان ام آر یا لوله NMR لوله هایی ساخته شده از شیشه با دیواره هایی نازک هستند و در امر فراهم سازی و نگهداری نمونه ها برای انجام عمل اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هسته ای استفاده می شوند . معمولا این لوله ها دارای قطری برابر با 5 میلی متر هستند ، ولی انواع با داشتن قطر 3 و 10 میلی متر نیز وجود دارند . یکنواختی ضخامت و متوازن بودن لوله های ان ام آر دارای اهمیت بسزایی است; به این سبب که در چرخیدن با سرعت منظم ( حدود 20 هرتز ) دارای اثر است . برای جلوگیری از تبخیر حلال ، درون لوله را با درپوش پلی اتیلنی یا لاستیکی محکم آب بندی می کنند . برای کسب اطمینان بیشتر می توان پارافیلم دور درپوش پیچید .

لوله ان ام آر ریزی وجود دارد که به همراه لوله NMR با اندازه ی طبیعی استفاده می شود و لوله های شیگمی نام دارد . لوله های شیگمی برای آزمایش های NMR پروتئین با مقدار بسیار کم نمونه مناسب هستند .

نحوه شستشوی لوله ان ام آر

شستشوی لوله ان ام آر به دلیل کوچک بودن مجرای ورودی کار بسیار مشکلی است . برای رفع این مسئله بهتر است قبل از خشک شدن نمونه درون آن ها ، عمل شستشو را صورت داد . برای این که شستشو بهتر انجام شود باید از حلال مورد استفاده در تهیه و حل کردن نمونه استفاده کرد . دی کلرومتان یا استون برای این کار مناسب هستند; به این سبب که دی کلرومتان از جهت قطبیت مشابه با کلروفرم ( حلال معمول در NMR ) است و استون فراوانی از ترکیبات آلی را در خود حل می کند . امواج اولتراسونیک و لوله شوی موئی نازک برای زدودن  آلودگی های جامد مناسب هستند . گاهی اوقات لازم است لوله ها را توسطمحلول های اکسید کننده همانند با aqua regia یا piranha solution ( H2O2 / H2SO4 ) پر کرد تا تمیز شوند; البته استفاده از این محلول ها با خطراتی نیز همراه است که باید به آن ها توجه داشت ، از محلول های اسید کرومیک به دلیل باقی ماندن مقادیر کم کرومیوم پارامگنتیک درون لوله ها و امکان تداخل با آزمایش های NMR نباید استفاده کرد . پس از زدودن مواد جامد و پاک کردن اولیه با حلال ها ، سه مرتبه لوله ها را با آب مقطر و سپس استون شستشو دهید و درون آون با دمای اندک یا در مکان تمیز قرار دهید تا خشک شوند . وسیله ای وجود دارد که با استفاده از خلاء حلال یا محلول دترژنت را با فشار به درون لوله ان ام آر وارد و آن را می شوید .