بورت اتوماتیک که با نام automatic burette شناخته می شود شکلی از بورت های آزمایشگاهی به شمار می رود ؛ به شکل لی بورت یک لوله ساخته شده از شیشه  یا پلاستیک طویل است که در قسمت انتهایی آن یک شیر به منظور کنترل خروج محلول داخل بورت به کار گرفته شده است ، از بورت به منظور برداشتن حجم های گوناگونی از مایع یا محلول در آزمایشگاه در تیتراسیون استفاده می شود و بنابراین درجه بندی بسیار دقیقی دارد و روی بدنه بورت با قسمت های بسیار کوچکی ( کمتر از 1 سی سی ) درجه بندی شده است .

دقت بورت

تمامی بورت ها حتی بورت های اتوماتیک در دو کلاس A و B از لحاظ خطا در دقت درجه بندی قرار می گیرند که به عنوان نمونه در بورت های 10 و 25 میلی لیتری کلاس A در حدود 0.05 میلی لیتر خطا دارد و خطای کلاس B این مقدار دو برابر است .

شیوه کار با بورت اتوماتیک

بورتهای اتوماتیک مشابه با بورت معمولی هستند با این فرق که یک بطری متصل به بورت و یک پوآر دارند و معمولا در آزمایش هایی که یک سری پی در پی از تست ها صورت می گیرد استفاده می شوند .

شیوه ی کار بورت اتوماتیک به این نحو است که مایع تیتراسیون در درون بطری قرار می گیرد و هنگامی که هوا با فشار دادن پوآر داخل محفظه بطری می شود سبب افزایش میزان فشار درون بطری محلول شده و محلول داخل بورت اتوماتیک بالا می رود و هنگامی که شیر بورت را باز کنید با خروج محلول از خروجی بورت اتوماتیک فشار محلول دوباره کاسته می شود و مجددا سطح مایع دررون بورت اتوماتیک به صفر می رسد و از همین جهت به بورت اتوماتیک ، self zero burette نیز گفته می شود .

توصیه های مهم به هنگام استفاده از بورت اتوماتیک

  • در زمان استفاده از بورت در تیتراسیون بایستی دقت شود که سرعت خروج محلول واکنش گرا از بورت اتوماتیک بالا نرود از این جهت که هم سبب افزایش خطا در خواندن نقطه پایانی می شود و هم امکان گذشتن از نقطه ی انتهایی وجود دارد و سرعت خروج محلول از داخل بورت معمولا بایستی کمتر از 10 میلی لیتر در دقیقه باشد .
  • در زمان تیتراسیون نبایستی قطرات محلول که از داخل بورت بیرون می روند در یک نقطه از ظرفی زیر خروجی بورت قرار دارد جمع شوند و بایستی ظرف را زیر بورت حرکت دهید و محلول در تمامی نقاط ظرف ریخته شود .
  • پیش از استفاده از بورت بایستی آن را با چند میلی لیتر از محلول مورد نظر به تعداد دو یا سه بار شستشو داد و هر دفعه باید محلول به طور کامل خارج شود .