قیف شیشه ای آزمایشگاه

قیف شیشه ای آزمایشگاه

قیف شیشه ای آزمایشگاه قیف هایی هستند که برای استفاده از آزمایشگاه شیمیایی ساخته شده اند . انواع مختلفی از قیف شیشه ای آزمایشگاه وجود دارند که برای کاربرد های تخصصی به کار گرفته شده اند . قیف شیشه ای آزمایشگاه صافی ، قیف های خاردار ( به شکل گل های thistle ) ، و قیف شیشه ای آزمایشگاه چکاننده شیر هایی هستند که اجازه به اضافه کردن مایع به یک فلاسک به آهستگی را می دهند . برای جامدات ، یک قیف شیشه ای آزمایشگاه گرد با یک تنه ی کوتاه و پهن مناسب تر است چون به آسانی مسدود نمی شود . قیف های صافی ، بوخنر و قیف های Hirsch زمان استفاده با کاغذ صافی ، می توانند برای حذف ذرات از مایع در فرآیندی به اسم فیلتراسیون به کار گرفته شوند . برای کاربرد هایی که نیاز به دقت بیشتری دارند ، کاغذ صافی در دو قیف آخر ممکن است با یک پودر شیشه ی متخلخل جایگزین شود . قیف های جدا کننده در استخراج های مایع – مایع به کار گرفته می شوند .

شیشه ماده ای است که برای کاربرد های آزمایشگاهی به علت خنثی بودن آن به نسبت فلزات و پلاستیک انتخاب می شود . گرچه قیف های پلاستیکی از پلی اتیلن غیر واکنشی ساخته شده اند برای انتقال حلال های آبی استفاده می شوند . پلاستیک اکثر اوقات برای قیف های گرد به کار گرفته می شود که در تماس با حلال در زمان استفاده ی معمولی قرار نمی گیرد .

انواع قیف شیشه ای آزمایشگاه

 • قیف های ساده که به ابعاد گوناگون ، دارای گردن های بلند تر یا طویل تر موجود هستند .
 • قیف های صافی دارای گردنی به نازکی یک لوله ی موئین هستند که موثر بودن کاغذ های صافی را افزایش داده و بنابراین فرآیند صاف کردن را تسریع می بخشند .
 • قیف های گرد دارای یک گردن پهن و کوچک برای ریزش سریع پودر ها هستند .
 • قیف های جدا کننده گلابی شکل هستند ، دارای یک کلاهک و یک گردن کوتاه می باشند و یک شیر برای حتی خارج سازی مایعات . از آن ها برای آهسته خارج کردن مایعات مخلوط نشدنی استفاده می شود . امکان درجه بندی کردن آن نیز وجود دارد گرچه بسیار چنین کاری متداول نیست .
  • قیف های Hirsch بیشتر به شکل قیف های نرمال هستند ولی حاوی سوراخ ها یا شیشه ی متخلخل در انتها برای فیلتراسیون سریع می باشند .
  • قیف های چکاننده قیف سیلندری شکل ، درجه بندی شده با لولا های شیشه ای مات مخروطی استاندارد . از آن ها اغلب اوقات به همراه یک تعادل دهنده ی فشار استفاده می شود .
  • قیف های بوخنر از پورسلین ساخته می شوند و دارای یک صفحه از شیشه ی متخلخل یا پورسلین سوراخ شده هستند . از آن ها برای عمل فیلتراسیون تحت فشار کم با یک فلاسک بوخنر استفاده می شود .
  • قیف فیلتراسیون داغ قیف کمتر مشاهده شده ای است که در آن قیف توسط یک مایع گرما دیده احاطه و پوشانده شده است .
  • قیف Eco مجهز به یک درپوش محکم و درز بند شده است تا آلودگی شیمیایی کاهش یابد و از قوانین EPA و OSHA پیروی کند .