ارلن خلاءfilter-flask-1030x480-1024x477

ارلن خلاء

فلاسک بوخنر که با نام های ارلن خلاء ، ارلن صافی ، ارلن شاخه جانبی یا ارلن کیتاساتو نیز شناخته می شود یک بالن ارلن مایر دارای دیواره ی ضخیم با یک لوله ی آزمایش شیشه ای کوتاه می باشد به همراه بخشی که حدود یک 2.5 سانتی متر از گردن آن بر آمده است و به عنوان نمونه برای زدن شلنگ های پلاستیکی و اتصال به پمپ خلاء به کار گرفته می شود . این بخش جلو آمده ( همانند با سر شلنگ ) و لوله ی آزمایش کوتاه به شکل موثری نقشی به عنوان یک رابط دارند که بر روی آن انتهای یک شلنگ انعطاف پذیر دیواره ضخیم را می شود قرار داد تا یک نوع ارتباط با ارلن را به وجود آورد . انتهای دیگر شلنگ را می شود به منبعی از ارلن خلاء همانند با یک پمپ خلاء ، یا محفظه ی ارلن خلاء وصل کرد . ترجیحا این عمل به وسیله ی یک دریچه انجام می شود ( زیر را مشاهده کنید ) ، که نوعی طراحی شده است تا از برگشت آب از سمت دستگاه مکنده به درون فلاسک بوخنر ممانعت کند .

نحوه ی به کار بردن یک ارلن خلاء

دستور العمل ها

  • انتهای یک شلنگ پلاستیکی را به قسمت جلو آمده در یک سمت ارلن خلاء وصل کنید . سوی دیگر را با قسمت برآمده ی منبع خلاء در ارتباط قرار دهید .
  • یک پیپت و شلنگ پلاستیکی ، یک قیف بوخنر با یک صافی ، یا دستگاه آزمایشگاهی دیگری را به یک مسدود کننده ی پلاستیکی متصل کنید که در دهان ارلن خلاء به خوبی جفت و جور شود .
  • مسدود کننده ی پلاستیکی را در دهان ارلن مکنده قرار دهید . منبع خلاء را روشن کنید تا جریان از میان ارلن به بیرون کشیده شود .
  • پیپت یا لوله ی شیشه ای را در انتهای شلنگ پلاستیکی متصل به مسدود کننده ی پلاستیکی به داخل محفظه ای که می خواهید تخلیه کنید ، متصل کنید . اگر از یک قیف بوخنر و صافی استفاده می کنید ، ماده ای را که خواهان صاف کردن آن هستید را درون قیف قرار دهید .
  • شاهد جمع شدن مایع در ارلن باشید . منبع خلاء را هنگامی که مقدار مورد نظر از مایع به درون ارلن کشیده شد یا مایع به طور کامل از صافی قیف بوخنر رد شد ، خاموش کنید .