ارلن مایر

ارلن مایر

یک فلاسک ارلن مایر یا مخروطی نوعی از فلاسک آزمایشگاهی است که یک تَه مسطح، یک بدنه مخروطی و یک گردن استوانه ای دارد. آن پس از این که شیمی دان آلمانی اِمیل ارلن مایر، آن را در سال 1860 ساخت به این نام نامیده شد.

ویژگی های ارلن مایر

طرح

فلاسک های ارلن مایر دارای تَه پهن، با کناره هایی است که به سمت بالا به تدریج باریک شد تا به یک گردن کوتاه عمودی تبدیل شود. آنها ممکنه درجه بندی شده باشند، و اغلب در جای یکه استفاده می شوند با یک مداد برچسب و نشانه گذاری می شوند. آن از نظر بدنه به تدریج باریک شده و گردن باریک اش با بشر فرق دارد.

دهانه فلاسک ارلن مایر دارای یک دهانه مهره دار است که بااستفاده از یک قطعه پشم، پنبه، لاستیک یا مشابه آن درپوش گذاشته شده است. یک راه دیگر، این که در گردنه آن ممکن است یک اتصال شیشه ای ماده به عنوان یک درپوش شیشه ای گذاشته شود.

موارد استفاده از ارلن مایر

لبه ها و کناره های به تدریج باریک شده و گردنه باریک این فلاسک به محتوای فلاسک اجازه مخلوط شدن به وسیله چرخیدن را می دهد، بدون خطر ریختن است و آنان را برای تیتراسیون مناسب می سازد. چنین شکل و طرح های فلاسک را برای جوشاندن مایعات مناسب می کند. بخارهای داغ در بخش بالای فلاسک ارلن مایر متمرکز و فشرده می شوند، و از دست رفتن و افت محلول را می کاهند. فلاسک های ارلن مایر می تواند قیف های فیلتر را محافظت کند.

دو مشخصات خاص فلاسک های ارلن مایر آنها را برای تبلورسازی مجدد مناسب می کند. نمونه خالص شده تا نقطه جوش گرما داده شده و محلول کافی برای کامل کردن انحلال اضافه می شود. محلول داغ از طریق یک کاغذ صافی چین دار درون فلاسک گیرنده و دریافت کننده صاف می شود. بخارهای داغ حلال جوشان قیف فیلتر یا صافی را گرم نگه می دارد و از تبلورسازی زودرس جلوگیری می کند.

بالن و فلاسک های ارلن مایر نیز در میکروبیولوژی برای تهیه کشت های میکروبی استفاده می شوند. فلاسک های پلاستیک یا شیشه ای در کشت سلولی استفاده می شوند. استرلیزه شده و ممکن است برای افزودن تبادل گاز در طی کشت میکروبی و تلقیح و تکان دهی دارای روزنه های هواکش دار باشد. استفاده از حداقل مقدارهای مایع، نه بیشتر از یک پنجم کل حجم فلاسک، و تیغه های قالب ریزی شده درون سطح داخلی فلاسک برای زیاد کردن انتقال گاز و افزودن و جلو انداختن مخلوط خدمت می کنند وقتی که فلاسک ها را به طور چرخشی تکان می دهند.

ایالت تگزاس فروش فلاسک های ارلن مایر محدودی به آنانی را داشته که دارای مجوزهای لازمند، که ظاهراً برای بازداشتن کارخانه سازنده دارو یا مواد مخدر غیرقانونی و غیرمجاز هست.