ترازوی آزمایشگاهی ابزاری ضروری در عملکرد آزمایشگاه بیوشیمی می باشد . از ترازو برای ساختن استاندارد و رآژنت ها استفاده می شود .

ترازوی آزمایشگاهی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند :

 1. Nechanical (مکانیکی )
 2. Electronic(الکتریکی )

انواع ترازو مکانیکی:

 1.  ترازوهای دو کفه ای از نوع ماکرو که دارای ظرفیت 200 گرم و حساسیت 1/0 میلی گرم می باشد.
 2.  ترازوهای یک کفه ای که سریع تر و دقیق تر هستند . این ترازوها از 1 میکروگرم تا 1 کیلو گرم را می توانند اندازه گیری کنند . از ترازوهای آنالیتیکال معمولاً برای تهیه استانداردها و معرف ها استفاده می شود .
  در ترازوهای تکنیکال حداکثر ظرفیت توزین تا 199 گرم می باشد . وزن های کمتر از 1gr تا نزدیک ترین رقم 0/01gr بر روی صفحه نوری ترازوی آزمایشگاهی مشاهده می شود . وزن های کمتر از 10mg تا نزدیک ترین رقم دهم یا صدم میلی گرم توسط یک ورنیه قرائت یا تنظیم می شود . معمولاً توزین کمتر از 10mg با این ترازوها توصیه نمی شود .

ترازوهای الکترونیک

این نوع ترازو آزمایشگاهی از اواخر دهه 1960 وارد آزمایشگاه شد . معمولاً یک کفه ای بوده و از نیروی الکترو مغناطیسی برای توزین استفاده می شود . حسن این نوع ترازو سرعت و دقت در توزین می باشد . عدم صحت و عدم دقت مشابه ترازوهای مکانیکال می باشد .
یکی از اصول مهم در توزین این است که با ترازو درست کار کنید . از پایین آوردن سریع کفه یا عوض کردن سریع وزنه ها هنگامی که ترازو آزمایشگاهی قفل نباشد خودداری کنید چون باعث خرابی دستگاه می شود.
اصل توزین بر اساس مقایسه وزن مورد نظر با یک وزنه شناخته شده می باشد . ترازوهای آنالیتیکال (Analytical Balance) دارای دقت و حساسیت کافی برای توزین در آزمایشگاه می باشند .این نوع از ترازوها جزو لوازم آزمایشگاهی محسوب می شوند.
در ترازوهای دو کفه ای ( Two pan ) جسم مورد نظر در یک کفه و وزنه مشخص در کفه دیگر قرار می گیرد . در ترازوهای یک کفه ای ( single pan ) توزین به وسیله جانشینی انجام می شود . ابتدا ترازو صفر می شود و جسم بر روی کفه قرار می گیرد . در طرف دیگر کفه ترازو تعدادی وزنه از نوع آلیاژ آهن کروم نیکل یا یک سیلندر استوانه ای از نوع NBS قرار دارد که وزنه مورد نظر در جای مخصوص قرار می گیرد یا فنر وزنه باز می شود تا تعادل برقرار شود .
خطای بارگیری گوشه ای : از قرار دادن جسم یا وزنه در گوشه کفه ترازو آزمایشگاهی خودداری کنید چون باعث خطای بارگیری گوشه ای و ایجاد اشکال می شود . همیشه جسم را در وسط کفه قرار دهید.

نکات لازم در موقع کار با ترازوی آزمایشگاهی

 1.  ترازو آزمایشگاهی باید بر روی میز مخصوص توزین قرار گیرد . این میزها دارای وزن زیاد بوده و تراز می باشند و قبل از توزین ، جسم مورد نظر ، ظرف و وزنه ها به حرارت اتاق رسانده شوند .
 2.  لرزش ( vibration ) باعث خرابی و به هم خوردن کالیبراسیون ترازوی آزمایشگاهی می شود.
 3. توزین با وزن بیش از حد تحمل ترازوی آزمایشگاهی باعث خرابی و به هم خوردن کالیبراسیون آن می شود.
 4.  آزاد کردن ناگهانی کفه ترازوی آزمایشگاهی سبب اشکال در ترازو می شود.
 5.  هرگز ماده شیمیایی را مستقیماً بر روی کفه ترازو آزمایشگاهی نریزید ، اگر ماده شیمیایی بر روی کفه ترازو ریخته شد ، فوراً تمیز شود ( مواد خورنده در کفه ترازو ریخته نشود ).
 6.  برای توزین از ظروف مخصوص توزین ، شیشه ای مخصوص یا کاغذ مخصوص توزین استفاده کند که مواد شیمیایی به آن نچسبد . برای توزین از کوچک ترین ظرف ظرف ممکن استفاده کنید.
 7. ترازو آزمایشگاهی در مسیر نور خورشید نباشد و به دور از جریان هوا (کولر ، بخاری ) قرار داده شود .
 8.  به میز مخصوص توزین تکیه نکنید و هرگز آن را حرکت ندهید.
 9. در موقع توزین پنجره ترازو بسته شود، حرارت دستها سبب اشکال در سیستم الکترومغناطیسی ترازو می شود ، دست وارد پنجره و محفظه ترازو نشود.
 10.  هرگز وزنه ها را با دست لمس نکنید ، با گیره منتقل کنید .
 11.  برای تمیز کردن کفه ها و وزنه ها ( در صورت لزوم ) از شستشو با آب Grade I و مخلوط اتانول و آب (Grade I) استفاده کنید . ( اتانول 70° )
 12.  گرد وغبار ترازو آزمایشگاهی به آرامی توسط جارو برقی ، سشوار یا کهنه بدون پرز مرطوب تمیز شود . همیشه در موقع عدم استفاده روکش ترازو را بکشید .
 13.  مواد جاذب الرطوبه (Hygroscopic) قبل از توزین در Oven (105-110°C) خشک شده و در دسیکاتور قرار گرفته و در بطری یا شیشه مخصوص توزین ، درب دار وزن شوند .
 14.  برای توزین از ظروف پلاستیکی استفاده نکنید . چون ایجاد الکتریسیته ساکن کرده و درترازوهای الکترونیکی اشکال ایجاد می کند . اساس کار ترازوهای یک کفه ای (top loading) بر اساس جایگزینی مغناطیسی می باشد .

(Weigthing by substitution)

اساس کار ترازوهای الکترونیک بر اساس جریان جبرانی الکترومغناطیسی می باشد . یک سیم پیچ بین دو قطب یک الکترومغناطیسی قرار گرفته است که به کفه ترازو متصل می باشد . وزن جسم بر روی کفه ترازو سبب انحراف سیم پیچ در میدان مغناطیسی می شود.یک ریگولاتور (regulator) ایجاد جریان الکتریکی جبرانی برای برگرداندن سیم پیچ به جای اصلی خود می کند . هرچه وزن جسم مورد نظر بیشتر باشد جریان جبرانی بیشتری لازم است . این جریان جبرانی توسط یک مدار الکترونیکی به وزن تبدیل شده و بر روی صفحه نمایان می شود .

قدرت تفکیک (Resolution)

عبارت است از حساسیت ترازو نسبت به range کلی ترازو، که بر اساس امتیاز (point) بیان می شود . مثلاٌ اگر حساسیت ترازویی 5/0 گرم و ماکزیمم ظرفیت آن 130 گرم باشد ، resolution عبارت است از :

tarazoo1
مثلاً اگر حساسیت ترازویی 01/0 میلی گرم و ماکزیمم ظرفیت آن 30gr باشد :

توصیه می شود قسمت های مختلف ترازو آزمایشگاهی شامل شاهین و سایر قسمت ها مرتباً تمیز شوند ( هفته ای یک بار ) و ترازو در فواصل مرتب توسط شرکت سازنده سرویس شود . ( سالی دوبار )

کنترل کیفی ترازو

ترازو آزمایشگاهی باید سالی دوبار ( هر شش ماه یکبار ) کنترل شود . برای این کار می توان از وزنه های کالیبراسیون استفاده کرد . به این ترتیب که برای ترازوهای مکانیکی وزنه های مشخص را بر روی کفه ترازو قرار داده و مقایسه می کنیم که آیا با وزن واقعی مطابقت دارد یا نه ؟ سپس این وزنه ها حداقل 10 بار توزین شده و میانگین ( X) ، انحراف معیار (SD) و ضریب انحراف (C.V) تعیین می شود . Bias ( عدم صحت ) هم از فرمول ذکر شده محاسبه می شود و خطای کلی ترازو محاسبه می شود . ( مشابه کنترل سمپلر ).

انواع ترازوی آزمایشگاهی در بازار:

 1. کلاس M1  : صحیح ترین نوع وزنه است و وزنه های class  S را با آن کنترل می کنند .
 2.  کلاس S2  : وزنه هایی است که رطوبت ، گرد وخاک ، و غیره را جذب نمی کنند . خیلی صحیح هستند و برای کالیبراسیون ترازوها به کار می روند.
 3.  کلاس S1 : وزنه های معمولی که برای کارهای روتن به کار می رود ، حد تحل خطای بیشتری دارد .
  مثلاً برای روزنه های کلاس S ، ماکزیمم خطای مجاز عبارت است از :

وزنه های کلاس S توسط NBS ساخته می شوند .
وزنه های موجود کلاس S :
1-2-3-5-10-20-30-50-100-200-300-500mg
1-2-3-5-10-20-30-50-100gr
این وزنه ها از جنس برنز می باشند ، همیشه باید در جعبه مخصوص و دور از رطوبت و گرد وغبار نگهداری شوند. تنها با گیره آنها را منتقل کنید.
میزان تولرانس ( تحمل ) در وزنه های مختلف در جدول زیر مشاهده می شود :
tarazoo4باید توجه داشت که یک خطای ثابت در وزن کم اهمیت بیشتری دارد تا در وزن های زیاد .
مثلاً اگر ترازویی دارای انحراف معیار ( SD)0/1mg باشد و در موقع توزین وزن 150 گرمی دارای خطای زیر خواهد بود:

 1. ولی اگر با همین ترازو ، وزنی معادل 10mg توزین شود خطای آن عبارت است از :tarazoo6
  خطای ذکر شده فوق فقط مربوط به قابلیت تکرار یا عدم دقت ترازوی آزمایشگاهی می باشد . مقدار عدم صحت ( Bias ) نیز در وزن های مختلف متفاوت می باشد ولی حداکثر مجاز عدم صحت ترازو 1/0 % می باشد . بر اساس استفاده ای که از ترازو می شود ، ترازوی مناسب و استاندارد و با کیفیت را به کار برید ( مثلاً استاندارد سازی و ساختن محیط کشت ) که ساختن استاندارد ترازوی حساس تر و صحیح تری نیاز دارد .

 دو فاکتور مهم در نگهداری ترازوی آزمایشگاهی :

 1.  تمیز نگهداشتن ترازو
 2.  خودداری از وارد کردن نوسان بیش از حد به ترازو ( در صورت عدم دسترسی به میزهای مخصوص توزین ، ترازوی آزمایشگاهی بایستی بر روی سطحی قرار داده شود تا ارتعاشات زمینه به ترازو منتقل نشوند.
  در آزمایشگاه جرم و وزن یکی فرض می شود ولی می دانیم : g×جرم=وزن