PH متر

غلظت یون های هیدروژن در محلول به صورت PH بیان می شود.

[H+]-Log =PH

اندازه گیری PH بر اساس پتانسیومتری می باشد که تغییر پتانسیل الکتریکی الکترود در محلول می باشد.

می توان الکترودهایی طراحی کرد که توانایی اندازه گیری یک نوع یون خاص را در مخلوطی از یون ها در محلول داشته باشد . ( ISE=Ion selective electrode) برای اندازه گیری یون های مرجع ( reference ) به کار می روند . الکترودهای شیشه ای PH متر باید در محلول های تامپون با 8-4= PH نگهداری شوند و هرگز خشک نشوند . این محلول بافر باید در فواصل زمانی کوتاه به طور منظم تعویض شوند.

الکترودهای شیشه ای خشک شده یا به مدت زیاد مانده در محلول بافر ، باید حداقل 4 ساعت در محلول اسید کلریدریک 1/0 مولار قرار داده شده و سپس به خوبی با آب مقطر آبکشی شوند.طول عمر الکترودهای PH متر، اگر به درستی نگهداری شوند حدود 2 سال تعیین شده است . پس از این مدت باید الکترودها را تعویض کرد . فرسودگی یک الکترود موقعی معلوم می شود که پتانسیل الکتریکی تا 20 ثانیه پس از فرو بردن الکترود در محلول یونی ظاهر نشود . الکترودهای شیشه ای نسبت به ضربه های مکانیکی بسیار حساس هستند.

الکترود مرجع ( رفرانس ) الکترودی است که حتی در صورت تغییر غلظت یونی در محلول آزمایش همواره پتانسیل را ثابت نگه می دارد . (چون الکترود درون محفظه ای از محلولی با غلظت ثابت نمک قرار داده شده است ) . الکترودهای مرجع از جیوه یا فلزات گرانبها تهیه می شوند . محلول های پل نمکی، محلول اشباع شده KCI،K2SO4،KNO3 یا LiCl می باشند ، مناسب ترین الکترود مرجع برای اندازه گیری PH الکترود کالومل می باشد . (Hg/HgCl2=کالومل ) پتانسیل الکترود کالومل در PH بالاتر از 1 ثابت است .

کیفیت الکترود کالومل را می توان با مقایسه آن با الکترود دیگری سنجید . امروزه الکترودهایی ساخته شده است که از ادغام الکترودهای مرجع و شیشه تهیه شده اند ، مزیت این الکترودها توانایی آنها در اندازه گیری PH در حجم های کوچک محلول ها می باشد.این الکترودها باید در محلول  نمکی غلیظ ( موجود در پل نمکی ) نگهداری شوند .

اگر الکترودها با زوائد پروتئینی پوشیده شوند ، کارآیی خود را از دست می دهند . برای تمیز کردن آنها ، الکترود را در محلول پپسین به مدت 2 ساعت قرار داده و کاملاً با آب مقطر آبکشی کنید . ( در فواصل ماهانه ).

استفاده و کنترل کیفی PH متر

– قبل از به کار بردن الکترود جدید به نکات زیر توجه کنید :

الکترود از لحاظ وجود ترک خوردگی یا هر آسیب دیگری بازرسی و کنترل شود.

کلاهک محافظ الکترود برداشته شده و الکترود با آب مقطر شسته شود .

نوک درپوش لاستیکی پوشاننده روزنه پر کردن الکترود ، بریده شود.

حباب های هوای موجود در فضای بافر درونی ، با کج و راست کردن الکترود از آن خارج شوند.

کالیبراسیون PH مترها

برای اندازه گیری پی اچ، PH متر باید هر روز توسط بافرهای با PH  4 و 7 کالیبره شوند ( کالیبراسیون دو نقطه ای ) برای کالیبراسیون PH متر باید از محلول های بافر ویژه ای که PH آنها نزدیک به PH ماده مورد بررسی باشد ، استفاده کنید . بافر فسفات (PH  =7 ) و بافراستات (PH  =4 ) ترجیح داده می شوند.

– کالیبراسیون و اندازه گیری باید با استفاده از ظروف پلاستیکی انجام شود . چون CO2 از شیشه رد شده PH  را تغییر می دهد . هنگام کار با بافرهای دارای PH قلیایی ممکن است بر اثر جذب CO2 هوا ، PH محلول کاهش یابد.

– بافرها در اثر تغییر دما ، مجاورت با نور ماوراء بنفش (UV) و آلودگی میکروبی تخریب می شوند .همه بافرها باید درهنگام نگهداری در ظروف دربسته و به دور از نور آفتاب در دمای کمتر از 20°C نگهداری شوند ، برای جلوگیری از رشد میکروب ها و حفظ کیفیت بافرها به مدت طولانی توصیه می شود . به آنها ماده آنتی سپتیک اضافه کنید .

– در یک الکترود خوب ، اختلاف پتانسیل به ازای هر واحد PH در دمای 20°C ، 1/58 میلی ولت ( mV ) می باشد ، ولی اختلال پتانسیل بستگی به دما دارد ، پساندازه گیری PH باید در دمای ثابت انجام شود . در غیر این صورت نتایج به دست آمده باید با فاکتورهای تصحیحی با توجه به دمای واقعی موقع کار اصلاح شوند.

– قبل از اندازه گیری PH ، محلول ها خوب مخلوط و به هم زده شوند.

– در محلول هایی که دارای PH بالاتر از 9 می باشند ، خطای نمکی ( salt error ) چشمگیر بوده و PH  را به صورت کاذب پایین نشان می دهند.

– محلول های استاندارد PH ، تازه به تازه تهیه شوند ، بافرهای آلوده یا کدر دور ریخته شوند.

–  قبل و بعد از هر اندازه گیری ، الکترودها با آب Grade I شسته شود.

– از تشکیل حباب هوا در نوک الکترود ( پس از قرار گرفتن در محلول ) جلوگیری کنید چون این حباب های هوا موجب رانش پتانسیل الکترود می شوند.

– در هر سری اندازه گیری باید دما را اندازه گیری کرد ، دمای محیط را تعیین کرده و پیچ دما مطابق با دمای تعیین شده بر روی PH متر تنظیم شود.

– قبل از پایداری دما در محلول ، PH را قرائت نکنید.

– الکترودها در موقع عدم استفاده باید در محلول KCI ، 3 مولار قرار داده شوند ( یا محلول های  دیگری که در بروشور دستگاه ذکر شده است ) .

– برای تمیز کردن الکترودها در فواصل مرتب از محلول آمونیاک، اسید کلریدریک رقیق یا سایر محلول ها بر حسب نوع آلودگی مورد نظر استفاده کنید.

– الکترود PH متر بعد از مدتی حدود 2 سال خراب می شود. علت خرابی الکترود ، وقوع الکترولیز مرتب در الکترود می باشد . علامت فرسودگی الکترود ، تنبل شدن و دیر پاسخ دادن آن می باشد.

کنترل کیفی عدم دقت PH متر

PH  محلول مورد نظر 10 بار در یک روز (within day C.V ) و چند روز پیاپی ولی قدرت خشک کنندگی آن به سرعت در اثر جذب آب وتولید اسید متافسفریک (metaPH osPH oric acid ) کاهش می یابد . بعضی عوامل دسیکانت به آسانی رژنره ( regenerate) می شوند ، که این موضوع از نظر قیمت بسیار مهم است . سیلیکاژل به وسیله حرارت 120°C در Oven احیا می شود . سولفات کلسیم بدون آب برای احیاء احتیاج به حرارت 275°C و آلومینای فعال برای احیا احتیاج به 175°C حرارت دارد . پرکلرات منیزیم به وسیله حرارت در 240°C با خلاء نسبی احیاء می شود.