هود آزمایشگاهی

هودهای ( هوابر های ) ایمنی زیستی ( Biological Safety Cabinet ) دستگاه هایی برای کنترل ذارت موجود در هوا هستند . نتایج بررسی ها نشان می دهند که بعضی از فعالیت های آزمایشگاهی همچون فعالیت های میکروب شناسی (کشت میکروب ) ، سانتریفیوژ و همچنین تهیه اسید موجب شکل گیری ذراتی می شوند که در هوا معلق مانده ( آئروسل ) ودر پرسنل آزمایشگاهی از طریق استنشاق هوا باعث ایجاد بیماری می شوند . بدین ترتیب هود آزمایشگاهی با جداسازی این ذرات آلوده از هوا ، موجب ایمنی محیط آزمایشگاه و پرسنل می شوند .

کاربرد هود آزمایشگاهی

  1. هود ایمنی زیستی

    محافظت از پرسنلی که در آزمایشگاه ها با خطر مواد عفونی سروکار دارند .

  2. محافظت در مقابل آنالیز نمونه هایی که تولید آلودگی می کنند .
  3. محافظت از محیط و هوای آزمایشگاه جهت جلوگیری از انتشار آلودگی ناشی از کار با مواد شیمیایی.

در حقیقت از هود آزمایشگاهی جهت کارهای معمولی استفاده می شود که با پاتوژن ها ( انگل ، باکتری ، ویروس و قارچ ) ، کشت های سلولی و شرایطی که مرتبط با عامل تولید کننده سم می باشد ، در ارتباط است .
هر هود آزمایشگاهی معمولاً دارای اتاقکی از جنس استیل می باشد . جلوی هودها شیشه ای به صورت عمود وجود دارد که به راحتی بالا و پایین رفته و این قابلیت را به کاربر آزمایشگاه می دهد که از بیرون ، فعالیت و کارهایی که توسط دستانش در داخل هود انجام می شود را ببینید . همچنین هودها دارای یک سیستم تهویه به همراه یک موتور الکنریکی ، لوله یا خرطوم های تخلیه هوا ، پریز برق و اشعه ماوراء بنفش می باشند . ذرات عفونی بوسیله فیلتر ( HEPA1 ) هود آزمایشگاهی به دام افتاده و بوسیله مکش لوله های تخلیه هوا از محیط آزمایشگاه دور می شوند  .

هود آزمایشگاهی با توجه به نوع فعالیت اختصاصی خود به سه گروه اصلی تقسیم می شود :
کلاس 1: برای کار با رادیونوکلئوتید ها و مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند .
کلاس 11: کاربری بهتری در آزمایشگاه ها داشته و جهت کار با مواد عفونی استفاده می شوند .
کلاس 11: ممکن است از انواع A1،A2 ،B1 و B2 باشد.
کلاس 111: این نوع هود علاوه بر محافظت بیشتر پرسنل و کنترل آلودگی نمونه ها در مورد عوامل بیولوژیک شدیداً خطرناک مورد استفاده قرار می گیرند.

نکاتی که باید هنگام کار با هود آزمایشگاهی بدانید:

اصولاً قبل از کار بوسیله هود 10 الی 15 دقیقه کلید وزنده هود را روشن کنید . قبل از انکه بخواهد کار خود را آغاز کنید ، سطح داخلی هود را بوسیله الکل 70% ضدعفونی نمایید . توجه داشته باشد همیشه در انتهای هود کار کنید . لوازم و نمونه های اضافی داخل هود را خارج سازید . اگر هود مجهز به لامپ ماوراء بنفش است ، هفته ای یکبار بوسیله الکل آن را تمیز کنید . زمانی هم که کار به پایان رسید ، حتما داخل هود را بوسیله الکل 70 % ضدعفونی نمایید . توجه داشته باشید که هود را بعد از اتمام کار زود خاموش ننموده و بگذراید تا 10 الی 20 دقیقه کار کند . لامپ دستگاه را بعد از اتمام کار خاموش نموده و پنجره شیشه ای جلوی هود را ببندید.

برای آنکه هود آزمایشگاهی یک فعالیت مطلوب داشته باشد بایستی دور از جریان هوا مانند پنجره ها و یا درهای ورودی و خروجی قرار بگیرد . همچنین بهتر است تا هود دارای لوله کشی گاز جهت استفاده از یک شعله باشد.